po 1768 r.

Żydzi uzyskują ustawową możliwość osiedlania się w granicach miasta

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!