MUZEUM PIASECZNA
W ORGANIZACJI

Staraniem Gminy Piaseczno zrealizowano projekt „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny”, który zakończył się w 2023 r. W struktury Muzeum postanowiono włączyć także kolejne dwa zabytkowe obiekty – dworek Poniatówka zlokalizowany w parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie oraz letnią willę rodziny Zawadzkich, tzw. Dom „Zośki” w Zalesiu Dolnym.

Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie z 19 września 2018 r. powołano gminną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Piaseczna (w organizacji), a w kolejnym roku nadano jej statut. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. na stanowisko dyrektora powołano Violettę Jarząbkowską, której powierzono proces organizacji muzeum. Na potrzeby tego procesu gmina Piaseczno udostępniła pomieszczenia biurowo-administracyjne w budynku dawnego Ratusza, przy pl. Piłsudskiego 1.

W maju 2024 r. w budynku Plebanii udostępniono zwiedzającym pierwszą wystawę stałą poświęconą historii miasta Piaseczna.


OBIEKTY MUZEALNE

Plebania

Istnienie budynku Plebanii w Piasecznie wspomina już lustracja województwa mazowieckiego z 1565 r. Nie znamy jednak wielu szczegółów dotyczących jej konstrukcji czy wielkości. Krótką wzmiankę na temat budynku zawarto w inwentarzu dóbr piaseczyńskich z 1774 r.: Do tego kościoła jest Plebania drewniana z folwarkiem, roli ma przy Piasecznie półtorej włóki, do tego łąki, ogrody i dziesięcina wytyczna. W 1794 r. obiekt uległ zniszczeniu w wyniku walk podczas powstania kościuszkowskiego. Około 1800 r. w jego miejscu wzniesiono nowy budynek. 

WIĘCEJ >>

Budynek Poniatówki, widok od strony parku.
Poniatówka widok od strony parku, maj 2023 r. Fot. Filip Dowjat.

Poniatówka

Obecna bryła dworku „Poniatówka” została nadana po 1891 r., kiedy to nabyła go hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna w celu adaptowania go na potrzeby organizowanego Zakładu Gospodarczego dla dziewcząt (od 1906 r. Wyższa Szkoła Gospodarcza). Wcześniejsza historia budowy obiektu nie jest oczywista, natomiast najnowsze badania przeprowadzone w 2018 r. przez zespół badawczy dra inż. arch. Marka Barańskiego i mgra inż. arch. Pawła Kinsera oraz dokumenty odnalezione w archiwum w Dreźnie dostarczyły nowych, niezwykle interesujących faktów. W czasie badań zwrócono m.in. uwagę na wielkość cegieł użytych w piwnicy oraz w ścianach parteru – pojawiły się tam cegły o wyraźnie większym wymiarze

WIĘCEJ >>

Dom Zośki

W 1925 r. pod Piasecznem rozpoczęła się parcelacja gruntów, należących do Tadeusza Zawadzkiego, właściciela Wólki Kozodawskiej oraz Adama Branickiego, właściciela dóbr wilanowskich. W ten sposób powstały letniska, m.in. Miasto Las Zalesie i Miasto Ogród Zalesie, które rozplanowano wzdłuż głównych alej. Zadbano o wspólną przestrzeń i przyrodę. Do niezbędnego minimum ograniczano wycinkę drzew. Na letniska sprowadzali się często urzędnicy, intelektualiści czy artyści.

WIĘCEJ >>


Tło tekstu

GODZINY OTWARCIA

SEZON LETNI

1 MAJA
DO
30 WRZEŚNIA

WTOREK – PIĄTEK
10:00 – 17:00
SOBOTA – NIEDZIELA
11:00 – 18:00

SEZON ZIMOWY

1 PAŹDZIERNIKA
DO
30 KWIETNIA

WTOREK – PIĄTEK
9:00 – 16:00
SOBOTA – NIEDZIELA
10:00 – 17:00

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!