Witamy w Muzeum Piaseczna! Przygotowaliśmy dla Was niezwykłą podróż przez historię naszego miasta i regionu. Zapraszamy do odkrywania wyjątkowych eksponatów i lektury treści, które przybliżają wiele interesujących wątków z przeszłości. Do zobaczenia w Muzeum!

Zwiedzanie muzeum. Wystawa stała "Piaseczno - od źródeł do współczesności".

Zwiedzanie muzeum. Wystawa stała "Piaseczno - od źródeł do współczesności"

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy na wizytę w Muzeum Piaseczna z przewodnikiem. Takie zwiedzanie to nie tylko fakty z dziejów naszego miasta, ale także ciekawe historie i anegdoty, które odkryją przed Wami mniej znane wątki z dziejów miasta.
Dla ułatwienia zwiedzania wystawy stałej proponujemy skorzystać z audioprzewodnika, dostępnego w kasie Muzeum. Maksymalna liczba zwiedzających mogących jednocześnie korzystać z audioprzewodnika wynosi 25 osób.
Istnieje możliwość oprowadzania grupy przez pracownika Muzeum. Korzystając z tej opcji należy zarezerwować termin zwiedzania z przewodnikiem na 1-tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna 517 887 510 lub 517 887 000, e-mail: edukacja@muzeumpiaseczna.pl lub kasa@muzeumpiaseczna.pl


Muzeum Piaseczna. Wejście do plebanii. Zdjęcie nocne.

GODZINY OTWARCIA

Dostępność Muzeum:

19 maja, godz. 13:00-18:00

20 – 23 maja – Muzeum nieczynne

24 maja, godz. 10:00 – 17:00

25 – 26 maja, godz. 11:00 – 18:00

SEZON LETNI

1 MAJA
DO
30 WRZEŚNIA

WTOREK – PIĄTEK
00:00 – 00:00
SOBOTA – NIEDZIELA
00:00 – 00:00

SEZON ZIMOWY

1 PAŹDZIERNIKA
DO
30 KWIETNIA

WTOREK – PIĄTEK
00:00 – 00:00
SOBOTA – NIEDZIELA
00:00 – 00:00


CENNIK

BILET NORMLANY

Audioprzewodniki w cenie biletu wstępu do Muzeum. Bilety do nabycia w kasie Muzeum oraz online.

10 ZŁ

BILET ULGOWY

Audioprzewodniki w cenie biletu wstępu do Muzeum. Bilety do nabycia w kasie Muzeum oraz online.

6 ZŁ

KARTA DUŻEJ RODZINY

Bilet z Kartą Dużej Rodziny (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) i z Kartą Mieszkańca Piaseczna:

 • dorośli 50% ceny biletu normalnego na zwiedzanie wystaw
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (włącznie) 50% ceny biletu ulgowego na zwiedzanie wystaw

POZOSTAŁE

 • Grupowy – od 10 osób – 6 zł od osoby
 • Lekcje Muzealne – 10 zł/dorosły, 6 zł/dzieci i młodzież
 • Warsztaty muzealne – cena uzależniona od kosztów materiałów (informacja o kosztach przy opisie wydarzenia)
 • Bilet specjalny (cena regulowana w zależności od wydarzenia)
 • Oprowadzanie z przewodnikiem w języku polskim – 50 zł
 • Bezpłatne wejście na ekspozycje stałe – w każdy czwartek

Uprawnieni do opłaty ulgowej

Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywajacym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Zwolnieni z opłaty za wstęp do Muzeum

Z opłat za wstęp do Muzeum zwolnione są osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis; pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOM oraz ICOMOS; posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.; dzieci do lat 7, weterani i weterani poszkodowani oraz artyści plastycy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków.


REGULAMIN ZWIEDZANIA

1. Informacje ogólne

 1. Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Piaseczna (w organizacji)  trwa około 1 godziny.
 2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach, grupa zwiedzająca może liczyć maksymalnie 25 osób.
 4. Muzeum można zwiedzać tylko w obecności opiekuna ekspozycji lub innego uprawnionego do tego pracownika.
 5. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest okazanie paragonu z kasy fiskalnej i biletu wstępu lub zaproszenia.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum – personel Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez personel Muzeum.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń personelu Muzeum.

2. Godziny otwarcia ekspozycji

 1. Ekspozycje muzealne czynne są od wtorku do niedzieli:
  • Sezon letni 1 maja – 30 września
   wtorek – piątek w godz. 10.00 – 17.00
   sobota-niedziela w godz. 11.00 – 18.00
  • Sezon zimowy 1 października – 30 kwietnia
   wtorek – piątek w godz. 9.00 -16.00
   sobota-niedziela w godz. 10.00 – 17.00
 2. Ostatnie wejście do muzeum:
  turyści indywidualni – 1 godz. przed zamknięciem
  grupy zorganizowane – 1,5 godz. przed zamknięciem
 3. Czwartek jest dniem bezpłatnego wejścia na ekspozycję stałą Muzeum.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektów dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.

3. Bilety

Cennik wszystkich biletów znajduje się na stronie www.muzeumpiaseczna.pl w podstronie „Dla Zwiedzających” w zakładce „Cennik”.

4. Korzystanie z audioprzewodników:

 1. Wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne i zawarte w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania Muzeum.
 2. Zwiedzający może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum w zakresie obsługi audioprzewodnika.
 3. Urządzenie może być używane tylko we wnętrzach muzealnych – obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.

 5. Przepisy porządkowe

 5.1. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 1. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 2. wchodzenia na eskpozycje w kurtkach, płaszczach oraz wnoszenia dużych toreb i plecaków; okrycia wierzchnie i bagaże należy pozostawić w szatni,
 3. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa policyjnego, jeżeli wymaga tego sytuacja),
 4. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
 5. jedzenia i picia,
 6. zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 7. głośnego używania telefonów komórkowych,
 8. fotografowania z użyciem statywu, używania lamp błyskowych i innych sztucznych źródeł światła,
 9. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 10. ślizgania się po posadzkach,
 11. dokonywania nagrań oprowadzań przodownickich bez uprzedniego uzyskania zgody przewodnika.

5.2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę lub osoby pozostające pod ich opieką.

5.3. Za dyscyplinę grupy odpowiedzialny jest opiekun grupy/nauczyciel.

5.4. Otoczenie Muzeum:

 1. na terenie wokół budynku starej Plebanii obowiązuje ruch pieszy,
 2. zabrania się wstępu na teren wokół Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu budynku plebanii, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

6. Zasady bezpieczeństwa

 1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników Muzeum.
 2. Teren muzeum jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
 3. W trakcie zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego zagrożenia należy stosować się do poleceń pracownika muzeum.

 7. Zgody Dyrekcji  Muzeum Piaseczna (w organizacji) wymaga:

 1. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej na terenie muzeum (w tym akwizycji i sprzedaży),
 2. prowadzenie spotkań na terenie muzeum,
 3. organizowanie akcji reklamowych,
 4. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę muzeum w celach komercyjnych.

8. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Zwiedzania dostępny jest w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumpiaseczna.pl,
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie,
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do przepisów niniejszego Regulaminu Zwiedzania oraz zaleceń pracowników Muzeum,
 4. Przebywanie na terenie Muzeum po zakupie biletów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się zwiedzającego do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania; skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje sekretariat w poniedziałki, w godz. od 11.00 do 12.00,
 5. Muzeum Piaseczna (w organizacji)  jest monitorowane przez agencję ochrony,
 6. W razie zaistnienia szczególnego niebezpieczeństwa zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotu również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem,
 7. Regulamin Zwiedzania wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

1  Postanowienia ogólne

 1. „Regulamin zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej” (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej na Wystawy i wydarzenia organizowane w Muzeum Piaseczna (w organizacji), mieszczącym się przy
  pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno. NIP:1231512226.
 2. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dotyczy Wystawy stałej, Wystaw czasowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum Piaseczna (w organizacji) i obejmuje sprzedaż indywidualną oraz grupową.
 3. Zakup biletów na Wystawy oraz wydarzenia organizowane w Muzeum Piaseczna( możliwy jest na stronie internetowej pod adresem bilety@muzeumpiaseczna.pl, wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 4. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej jest możliwy w przypadku:
     a) realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej płatności za pomocą systemu PayU lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system PayU,
     b) dostępności wolnych miejsc. 5. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 5. Usługa płatności elektronicznej za bilety realizowana jest nieodpłatnie

2 Zakup biletów na stronie internetowej

 1. Przy internetowym zakupie biletów należy dokonać wyboru dnia, przedziału czasowego wejścia oraz rodzaju biletu na Wystawy Muzeum lub dnia, godziny wejścia i rodzaju biletu w przypadku seansów i wydarzeń.
 2. Opłata za zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dokonywana jest za pośrednictwem systemu PayU, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów.
 3. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zakup biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej lub w wygenerowanych automatycznie mailach.
 4. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej należy okazać na bramkach kontrolnych przy wejściu na Wystawy Muzeum lub wejściu na sale, w których odbywa się seans bądź wydarzenie.
 5. Przy zakupie internetowych biletów ulgowych posiadacz takiego biletu jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi i okazania go przed wejściem na Wystawy Muzeum lub wejściem do sali, w której odbywa się seans bądź wydarzenie.
 6. W przypadku dokonania zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej niezgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie danego wydarzenia (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup.
 7. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego, w przypadku braku wpływu środków w ciągu 2 godzin, skutkuje anulowaniem zamówienia.
  Płatności obsługiwane są wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24.pl.
 8. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani zmianie na inny termin.
 9. Do zwrotu zakupionych biletów stosuje się zasady określone w regulaminach właściwych Wystaw, seansów i wydarzeń.
 10. Reklamacje należy zgłaszać na adres: kasa@muzeumpiaseczna.pl, osobiście w kasie Muzeum przy ul. Pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno lub tel. 517 887 000
 11. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 12. Reklamacje mogą być składane nie poniżej niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  W reklamacji Kupujący powinien podać : numer zamówienia którego reklamacja dotyczy, przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy, imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu.
 13. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora PayPro SA. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności PayPro SA, rozpatrzoną przez niego. Termin rozpatrzenia reklamacji może w takim przypadku ulec wydłużeniu. Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail lub na adres wskazany w reklamacji.
 14. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
  Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
  W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, z której dokonano płatności za bilet. Bilety opłacone w Kasie Muzeum mogą być zwrócone wyłącznie w Kasie Muzeum.
 15. Stosowanie się do treści art.38pkt.12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta z Dz. U. z 2023 poz. 2759, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z Wydarzeniami Kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dni lub okres świadczenia usługi.

3 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 1.  administratorem danych osobowych jest Muzeum Piaseczna z siedzibą w Piasecznie, przy Pl. Piłsudskiego 10, 
 2.  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumpiaseczna.pl,
 3.  dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum Piaseczna, – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4.   odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 5.   dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
 6.   użytkownicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO,
 7.    g) użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8.    h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

4 Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletów w sprzedaży internetowej stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpiaseczna.pl, w kasach biletowych i punkcie informacyjnym Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
 4. Uwagi, skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio w kasie Muzeum Piaseczna przy placu Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno lub wysyłając wiadomość na adres email: kasa@muzeumpiaseczna.pl.

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!