1906 r.

Przekształcenie Zakładu Gospodarczego w Wyższą Szkołę Gospodarczą w Chyliczkach. 

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!