1890 r.

Hrabina Cecylia Plater-Zyberkówna kupuje Chyliczki Dworskie, gdzie wkrótce otwiera Zakład Gospodarczy „dla dziewcząt z ludu”. 

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!