1870 r.

Urzędy szczebla lokalnego zaczęły posługiwać się herbem guberni warszawskiej, przedstawiającym złoty snop zboża na błękitnym tle, związany czerwoną wstęgą i przecięty srebrną rzeką. Piaseczyński herb ukazujący barana na czerwonym polu stopniowo zostaje zapomniany. 

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!