1794 r.

W wyniku walk toczonych podczas powstania kościuszkowskiego Piaseczno ulega ogromnym zniszczeniom. Tak opisuje to kronikarz miasta: Za panowania Stanisława Augusta w roku 1794, w czasie powstania całego narodu w czerwcu przez wojska moskiewskie idące za naczelnikiem Tadeuszem Kościuszko wojsk polskich do oblężenia Warszawy. Wspomniane miasto Piaseczno wprzódy zrabowane, a potem spalone prawie całe, prócz Zastawia i kościoła parafialnego, w którym nieszczęściu Obywatele wszystko utraciwszy z majątków, z życiem salwować się musieli, a pozostali niewypowiedzianej nędzy ucierpieli. 

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!