1777 r. i 1778 r.

Odbyła się wizyta posła Porty Ottomańskiej Numan Beja do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W drodze do Warszawy i podczas powrotu do Imperium Osmańskiego poseł dwukrotnie zatrzymał się w Piasecznie.  

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!