1774 r.

starostą piaseczyńskim został Franciszek Ryx, kamerdyner króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jego powiernik i doradca. Jego żoną była Ludwika Meline, której brat, Franciszek Meline był proboszczem parafii kościoła piaseczyńskiego, inicjatorem podejmowanych w nim prac remontowych.      

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!