1740 r.

wydany został przez kancelarię króla Augusta III Wettyna dokument potwierdzający wszystkie prawa i przywileje nadane Piasecznu przez jego poprzedników na tronie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dokument zachował się do dziś.  

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!