1729 r.

Starostwo piaseczyńskie otrzymał Aleksander Józef Sułkowski, jeden z najważniejszych polityków na dworze Augusta II, a następnie pierwszy minister i faworyt następcy Augusta, jego syna, Augusta III.  

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!