1555 r.

Konsekrowany został kościół piaseczyński, którego pierwotnym wezwaniem było św. Macieja i Anny. Kościół jest najstarszą zachowaną budowlą w mieście.  

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!