1513 r.

Piaseczno otrzymało przywilej organizowania jarmarków oraz „dzień targowy naznaczony”. Miasteczko prężnie rozwijało się wokół leżącego na wschód od kościoła rynku, a także wzdłuż biegnącego z północy na południe traktu prowadzącego z Warszawy do Warki. Na wschód od miasteczka (tam, gdzie dzisiaj jest Park im. Książąt Mazowieckich) znajdował się książęcy dwór, w którym rezydował rządca książęcy. Przybywali do niego książęta mazowieccy oraz ich goście, m.in przyszły król Polski – Zygmunt I. 

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!