1458 r.

Na wschód od gruntów wsi Piaseczno został wzniesiony kościół, a parafia otrzymała nadanie ziemskie. Wybudowanie kościoła stało się ważnym czynnikiem miastotwórczym – na placu przed kościołem zaczęły odbywać się cotygodniowe targi, które spowodowały napływ okolicznej ludności, kupców i rzemieślników. W ten sposób, powoli, zaczęło powstawać miasteczko – nie na terenie wsi jak zakładał książę Janusz, ale na nowych terenach leżących na wschód od kościoła.  

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!