1429 r.

Książe Janusz I nadał wsi Piaseczno prawa miejskie. Piaseczno było wówczas ostatnią z ponad 20 mazowieckich miejscowości, które książę w czasie swego panowania uczynił miastem. Prawdopodobnie ze względu na rychłą śmierć księcia (umiera w miesiąc po nadaniu przywileju lokacyjnego) Piaseczno nie przekształciło się w miasto. 

ODWIEDŹ NAS
JUŻ DZISIAJ!